Hankedokumentidest eraldatud parim võimalik lähtekohti, uurimusi jmt kirjeldav 'paber'