Riigikogu võttis 19.04.2017 vastu planeerimisseaduse muudatuse, millega andis ka riigi eriplaneeringu korral nö huvitatud osapoolele, sisuliselt tellijale, võimaluse selle eest maksta. Viide seaduse tekstile on siin ja ainus riigikogu saalis kõlanud sõnavõtt siin, aga oluliselt huvitavam on eelnõu menetlemise käigus saadud arvamused Justiitsministeeriumilt ja Riigikontrollilt ja rahandusministeeriumi ametnike vastused